Partnerzy CSR

For fulfilling CSR, LG Innotek goes together with its suppliers.

Firma LG Innotek wybiera dostawców zgodnie z przejrzystymi procedurami oraz realizuje takie projekty jak innowacje technologiczne, rozwój kluczowych kompetencji, innowacje w zarządzaniu, jakość, innowacje w zakresie wydajności itp. w sześciu obszarach sprawiedliwego handlu, wsparcia technicznego, wsparcia finansowego, wsparcia zarządzania, wsparcia zasobów ludzkich i opieki społecznej oraz komunikacji. LG Innotek prowadzi także „Centrum wspólnego dobrobytu”, system zgłaszania i obsługi reklamacji, oferujący okno komunikacji online w witrynie portalu zakupów, aby szybko i dokładnie odpowiadać na zapytania lub sugestie. LG Innotek regularnie odwiedza dostawców w celu zbadania poziomu współpracy oraz przeprowadza ankiety w celu określenia ich poziomu zadowolenia i rozwiązania problemów.

Co-prosperity policy

Właściwa obietnica, lepsze jutro

Wiodąca pozycja na rynku razem z dostawcami!

Koncentracja kluczowych kompetencji
· Strategiczna skuteczność/zróżnicowanie
· Promowanie programów zorientowanych na dostawców
· Zwiększanie wsparcia edukacyjnego dla dostawców
Wzmacnianie partnerstwa
· Rozszerzanie współpracy o dostawców drugiego poziomu
· Wsparcie techniczne i ochrona
· Partnerstwa ekologiczne
Tworzenie namacalnych rezultatów
· Wspólne działania innowacyjne
· System współdzielenia wydajności
· Projekty z gwarancją zakupu

Projekty wspierające wspólny dobrobyt

Fair trade Wsparcie zarządzania Wsparcie techniczne/ochrona

Fair trade

Zgodność z 4 głównymi elementami

System doktorów zarządzania

System współdzielenia wydajności

Innowacje w przemyśle

Partnerstwo na rzecz innowacji w zakresie wydajności

Ekologiczny SCM

Wspólne działania innowacyjne

Projekt zakupu warunkowego

Depozyt dokumentów technicznych

Poświadczenie oryginalnego dokumentu dotyczącego tajemnic handlowych

Wsparcie finansowe Szkolenie/opieka społeczna Komunikacja

Fundusz wspólnego dobrobytu

Wynagrodzenie dla podwykonawcy

System płatności wspólnego dobrobytu

Pożyczka sieciowa

Szkolenie On/Off-line

Wsparcie rekrutacyjne

Obsługa internetowego centrum pomocy społecznej

Oglądanie meczów baseballowych z dostawcami

Udostępnianie polityki zakupów/wspólnego dobrobytu

Odwiedzanie głównych i mniejszych dostawców

Głos dostawców (Voice of Supplier)

Aktywności w zakresie dobra społecznego