Wstęp

사업 경쟁력 확보가 지속가능경영의 기본입니다.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem LG Innotek

Firma LG Innotek dąży do tworzenia wartości dla swoich klientów w oparciu o zasadę szacunku wobec ludzi. W związku z tym wprowadziła odpowiednie polityki w takich obszarach, jak zatrudnienie, etyka i środowisko, aby wdrażać podstawowe elementy zrównoważonego rozwoju w celu systematycznego realizowania zrównoważonego zarządzania, które stało się światowym standardem we wszystkich działaniach związanych z zarządzaniem.

Wizja i strategia zrównoważonego zarządzania

Wizja LG Innotek dotycząca zrównoważonego zarządzania brzmi: „Właściwa obietnica, lepsze jutro”.
Dążymy do zrównoważonego wzrostu, prowadząc różne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w celu budowania partnerstwa.

Firma LG Innotek chce być uznawana i postrzegana jako „dobra firma” przez wszystkich interesariuszy. Aby to osiągnąć, realizuje wszystkie obowiązki społeczne adekwatne do rozmiaru firmy, a także skupia się na osiąganiu dobrych wyników finansowych. W tym kontekście firma LG Innotek uważa klientów, pracowników, udziałowców, partnerów i lokalne społeczności za kluczowych interesariuszy. To właśnie dla nich stara się stale zwiększać wartość, jednocześnie wciąż rozszerzając możliwości CRS poprzez zarządzanie ryzykiem, angażowanie interesariuszy i zmiany w aktywności kierowniczej.