Wstęp

사업 경쟁력 확보가 지속가능경영의 기본입니다.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem LG Innotek

Firma LG Innotek dąży do tworzenia wartości dla swoich klientów w oparciu o zasadę szacunku wobec ludzi. W związku z tym wprowadziła odpowiednie polityki w takich obszarach, jak zatrudnienie, etyka i środowisko, aby wdrażać podstawowe elementy zrównoważonego rozwoju w celu systematycznego realizowania zrównoważonego zarządzania, które stało się światowym standardem we wszystkich działaniach związanych z zarządzaniem.

Wizja i strategia zrównoważonego zarządzania

Wizja LG Innotek dotycząca zrównoważonego zarządzania brzmi: „Właściwa obietnica, lepsze jutro”.
Dążymy do zrównoważonego wzrostu, prowadząc różne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w celu budowania partnerstwa.

Zgodnie z tą wizją firma LG Innotek robi wszystko co możliwe, aby jutro było lepsze niż dziś.

W tym celu promuje wśród pracowników działalność odpowiedzialną społecznie.

W całym procesie zarządzania, od rozwoju produktu, po ich sprzedaż, LG Innotek stara się być producentem odpowiedzialnym społecznie.