Zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem

We lead the “Value Plus Carbon Minus” campaign to better respond to climate change.

Zwiększenie wartości, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

LG Group minimalizuje wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, poszerza asortyment produktów ekologicznych i wzmacnia swoją ekologiczną działalność, dzięki czemu tworzy dodatnią wartość dla klientów i promuje ekologiczne zarządzanie, które stanowi wkład w dobro narodu i społeczeństwa. Aby aktywnie uczestniczyć w realizacji celu zarządzania ekologicznego LG Group na rok 2020 i dobrowolnie wdrażać niskoemisyjny wzrost ekologiczny, firma LG Innotek wyznaczyła sobie cel 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku pod hasłem „Zwiększenie wartości, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla”.

Działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych

Aby osiągnąć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, firma LG Innotek zmniejszy zużycie energii, co przyczynia się do znacznej części jego emisji, i w tym celu dokona szerszego przeglądu i zwiększy inwestycje w technologie energooszczędne i nadal będzie ulepszać wydajność operacyjną. W szczególności, aby zminimalizować emisje gazów cieplarnianych spowodowane wykorzystaniem istniejącego LNG, przyspieszamy tworzenie ekologicznej fabryki, która dostarcza parę poprzez wykorzystanie zewnętrznego ciepła odpadowego ze spalania przy zerowej emisji. Ponadto, w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze pośrednim, promujemy systemy wideokonferencyjne w celu maksymalizacji wydajności pracy i zmniejszenia kosztów, a także redukcji emisji dwutlenku węgla. W uznaniu za nasze zaangażowanie w redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia w zarządzaniu zmianami klimatu zostaliśmy wybrani jako doskonała firma CDP (Carbon Disclosure Project) w 2015 roku.

Ustanowienie i wzmocnienie systemu partnerstwa na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

Firma LG Innotek stara się stworzyć niskoemisyjną bazę zakupową dla swoich dostawców. Od 2009 r. prowadzimy szkolenia mające na celu wykształcenie przyjaznego dla środowiska personelu dla naszych głównych dostawców, a od 2010 r. rozszerzyliśmy zakres o naszych drobniejszych dostawców i wprowadziliśmy system ekologicznego łańcucha dostaw obejmujący wszystkich naszych dostawców. Ponadto od 2012 r. globalnie świadczymy usługi konsultingowe Green SCM, takie jak „tworzenie wykazu gazów cieplarnianych i wspieranie weryfikacji” dla 28 dostawców wraz z IBK.