Partners CSR

사회적 책임 이행, 협력사와 함께합니다.

Quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp

01. Tôn trọng quyền con người của người lao động (Lao động) 02. Sức khỏe và an toàn 03. Quản lý nơi làm việc thân thiện với môi trường (Môi trường)

Việc làm được lựa chọn tự do (cấm lao động cưỡng bức)

Cấm sử dụng lao động trẻ em và quản lý lao động vị thành niên

Thời gian làm việc

Tiền lương và phúc lợi

Đối xử nhân đạo

Cấm phân biệt đối xử

Tự do lập hội

An toàn nghề nghiệp

Ứng phó tình huống khẩn cấp

Phòng chống dịch bệnh và tai nạn nghề nghiệp

Quản lý sự phơi nhiễm với các yếu tố có hại trong môi trường làm việc

Cấm các công việc nặng nhọc quá sức

Duy trì sự an toàn của máy móc thiết bị

Quản lý căng-tin và ký túc xá (vệ sinh, thực phẩm, nhà ở)

Giáo dục sức khỏe và an toàn

Tuân thủ luật môi trường (Giấy phép và báo cáo về môi trường)

Ngăn ngừa ô nhiễm và giảm sử dụng tài nguyên

Các chất độc hại

Chất thải rắn

Khí thải

Tuân thủ các quy định về chất độc hại trong các sản phẩm và công đoạn

Quản lý nước

Tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính

04.Tuân thủ đạo đức doanh nghiệp 05. Khai thác nguồn nguyên liệu hợp pháp 06. Hệ thống quản lý

Tuân thủ quản lý "Jeong-Do" (Tính liêm chính trong kinh doanh)

Cấm thu lợi bất chính

Tiết lộ thông tin

Bảo vệ sở hữu trí tuệ

Giao dịch công bằng, quảng cáo và cạnh tranh

Bảo vệ danh tính và cấm trả thù

Bảo vệ thông tin cá nhân

Đảm bảo khai thác hợp pháp nguyên liệu thô được phân phối trên toàn bộ chuỗi cung ứng

Cam kết của công ty

Nghĩa vụ và trách nhiệm của ban giám đốc

Đáp ứng các yêu cầu bên ngoài

Đánh giá và quản lý rủi ro

Thiết lập và quản lý các mục tiêu

Đào tạo và truyền thông

Thu thập ý kiến của nhân viên và cải tiến

Kiểm toán và đánh giá

Quy trình xử lý lỗi sai

Tài liệu và hồ sơ

Trách nhiệm của nhà cung cấp

※ Xem quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp của LG Innotek