Những người mà chúng tôi mong muốn kiếm tìm

LG WAY에 대한 신념과 실행력을 겸비한 사람

Những người có sự tự tin và sứcmạnh để thực hiệnLG WAY

01

Những người có khát khao và đam mê trở

thành người giỏi nhất thế giới
02

Những người làm việc tự do và sáng tạo

trong môi trường làm việc theo nhóm
03

Những người nghĩ rằng khách hàng là ưu tiên

số một và đổi mới không ngừng
04

Những người xây dựng kỹ năng của mình

để cạnh tranh cởi mở và công bằng